ປາຍດັງອົກຊີເຈນທີ່ດັງ

  • Nasal Oxygen Cannula-soft Tip

    Nasal Oxygen Cannula-soft ປາຍ

    Nasal Oxygen Cannula ແມ່ນຜະລິດຈາກ PVC ໃນລະດັບການແພດ, ປະກອບດ້ວຍຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ທໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ mail, ສາມຊ່ອງທາງຊ່ອງ, ຄລິບ, ທໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ສາຂາ, ປາຍເສັ້ນປະສາດ.